Gujarati Video Status

Alakh Na Dham Ni Re

702 Views 00:30 4.62 MB

Akhu Thoki Gai Ke Shali

627 Views 00:14 2.77 MB

Tu To Jashoda No Joyo

926 Views 00:28 2.78 MB

Mane Kabbadi Ramva Java De

546 Views 00:15 3.87 MB

British English

417 Views 00:14 0.74 MB

Bhaibandh Avo Nachavva

445 Views 00:11 1.39 MB

Have Bolvama Dhyan Rakh Je

423 Views 00:28 2.69 MB
Loading...